FEM EL CAMÍ D'EMPÚRIES. TRAM 4: ULLESTRET - CLOTS SANT JULIÀ (CANAPOST)

 FEM EL CAMÍ D'EMPÚRIES. TRAM 4: ULLESTRET - CLOTS SANT JULIÀ (CANAPOST)
"Des del puig de Sant Andreu, ocupat actualment pel museu de la ciutat pre-
romana d'Ullastret, es donaren unes rapides indicacions de l'entorn geografi-
co-historic, del per que de la instal·lació d'aquesta ciutat indigeta, de l'impor-
tantíssim oppidum i de la resta de la ciutat i de la seva dependència de l'antic
estany, amb la necròpolis del puig de Serra de Daró, en el camí d'Empúries i
amb l'important jaciment de I'llla d'en Reixac, al bell mig de l'antic estany,
avui dessecat. (...)"


"El poblat ibèric d'Ullestret és un dels més ben estudiats de Catalunya i aporta una informació valuosíssima sobre el modus de vida del món ibèric. En el seu període de més importància, ens mostra un món ibèric concentrat en uns llocs concrets: ara per ara, el poblat ibèric d'Ullestret i el redescobert Puig de Serra són els testimonis més importants d'aquest moment a la zona"


                                   Cartutxos de caçadors.
Vista del campanar i comunidor de l'església de Madremanya.

Sant Esteve de Canapost és una església romànica situada al centre del nucli de Canapost, al Baix Empordà. Durant les darreres obres de restauració, van aparèixer restes de pintures murals i es van trobar sepultures d'època medieval al cementiri.
Segons sembla havia estat dedicat a Sant Clet i ja és esmentada l'any 1019, quan la seu gironina va rebre un alou situat dins la parròquia. A mitjans del segle XIII va passar a ser sufragània de la parròquia de Sant Esteve de Peratallada, condició que actualment encara manté.                                                                           http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Esteve_de_Canapost          En Joan Badia ens acompanya i ens alliçona amb les seves explicacions.


Paradís arqueològic
A Canapost s'hi pot comprovar, gràcies a les diverses restes aqueològiques conegudes, la continuïtat de poblament, almenys des de l'època romana fins als nostres dies. S'hi conserven algunes restes de gran interès, com el sepulcre alt medieval o cista del Mas Puig-sec —sepultura antropomòrfa asimètrica excavada a la roca que era assenyalada exteriorment amb lloses verticals— o les pedreres conegudes com a Clots de Sant Julià, que probablement van ser explotades en una època anterior a la romanització i durant l'alta edat mitjana, època en què sembla que s'hi va construir un santuari rupestre. A ponent dels clots, vora el Mas Ral, hi ha un altre paviment arqueològic amb ceràmica ibèrica. També es conserven les traces d'un tram del que va ser l'antic camí d'Empúries, un de les principals vies romanes que comunicava aquesta vil·la amb Girona. D'altra banda, a migdia de l'església de Sant Esteve i les masies properes, hi han aparegut restes de poblament romà. Tot plegat forma un conjunt de gran interès i atractiu arquitectònic i arqueològic.

Al mig de la plana baix-empordanesa, entre els pobles de Vulpellac i Canapost, seguint la carretera GI-644 que de Vulpellac mena a Ullastret i Serra de Daró, aproximadament a 1 km al sud-est abans d'arribar a Canapost, s'alça un tossal de poca elevació, el puig de Sant Julià. El paratge, actualment molt emboscat, amaga tot un seguit de restes arqueològiques, entre les quals destaquen per la seva extensió i magnitud un conjunt de forats o pous anomenats els Clots, vestigis de l'ús de l'indret com a lloc d'extracció de pedra.L'existència dels Clots, afegida a altres restes localitzades al mateix indret i el seguit de jaciments i troballes esporàdiques que es concentren a la rodalia més immediata, conformen un conjunt arqueològic excepcional i complex. Després de cinquanta anys des de la primera notícia sobre les pedreres, i malgrat l'innegable interès que tots els autors els suposen, la seva exploració es troba avui en un estadi preliminar, essent poc conegudes en la bibliografia arqueològica. Mai un conjunt d'aquestes proporcions no ha passat tan desapercebut; fins i tot en el recent catàleg de jaciments de  les comarques gironines (Canton, 2001) els Clots de Sant Julià ni tan sols apareixen fitxats com a jaciment individualitzat. La majoria d'autors que han parlat d'aquestes pedreres els atorguen una cronologia antiga, amb un inici de la seva explotació almenys en època romana i. molt possiblement, anterior. D'altra banda, la presència de roques dels Clots en diferents j a c i m e n t s arqueològics ha estat assenyalada en diversos treballs; en aquest sentit, s'ha ressenyat, per bé que sovint de manera imprecisa, com a origen de part de la pedra emprada a Ullastret, a Empúries i a la vil·la romana de Mas de Dalt.                           Els Clots de Sant Julià (Forallac, Baix Empordà): Anàlisi geoarqueològica. Xavier Rocas, Cares Roqué i Lliís Pallí.  Institut D'Estudis del Baix Empordà. Volum 21.


Segons una antiga llegenda, en els Clots de Sant Julià hi van ser martiritzats els primers cristians del país. La capella troglodita coneguda amb el nom de «Sitial» o «Tron de la Reina», que és un dels punts més interessants de l'indret, conté una creu en la seva part interior que sembla que vindria a representar la cristianització d'un lloc pagà. Es tracta d'un aflorament de roca natural que ha estat excavada i presenta un aspecte de cova. El seu interior és de planta ovalada, amb les parets perfectament allisades i amb una amplada de 2,5 m i 2 m d'alçada màxima. No se sap exactament quina era la seva finalitat. Algun autor l'ha identificat com una sepultura megalítica. Crida l'atenció una creu de petites dimensions feta amb incisió a la pedra d'una de les parets. Es creu que podria formar part d'una antiga capella o ermita que hauria pogut tenir una nau d'obra i que es dataria en època altmedieval o anterior.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Clots_de_Sant_Juli%C3%A0
Fotografies de Josep Masó i Prim.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada